هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.

ارزان شد! لوبیا سبز پاک و تکه شده

لوبیا سبز پاک و خرد شده

( 14 )

لوبیا پاک ، خرد و تکه شده، شسته و ضد عفونی شده، آماده مصرف

Give a Name

60,000 ریال بدون مالیات.

51,600 ریال بدون مالیات.

افزودن به لیست دلخواه

90 قلم