ماهی - بدون برنج ( دوشنبه )

((همكاران عزيز توجه داشته باشند ، سفارش غذا تا ساعت 09:15 همان روز قابل ثبت است))

توجه : سفارش مورد نظر بدون برنج می باشد

Give a Name

45,000 ریال

افزودن به لیست دلخواه

98 قلم