قرمه سبزی - بدون برنج ( دوشنبه )

((همكاران عزيز توجه داشته باشند ، سفارش غذا تا ساعت 09:15 همان روز قابل ثبت است))

توجه : سفارش مورد نظر بدون برنج می باشد

Give a Name

55,000 ریال بدون مالیات.

افزودن به لیست دلخواه

100 قلم