هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.

مرغ - بدون برنج ( دوشنبه )

((همكاران عزيز توجه داشته باشند ، سفارش غذا تا ساعت 09:15 همان روز قابل ثبت است))

توجه : غذای سفارشی شما بدون برنج است.

Give a Name

45,000 ریال بدون مالیات.

افزودن به لیست دلخواه

100 قلم